Prihláška na štúdium na našej škole

V rodinnej atmosfére Piaristickej základnej školy F.Hanáka vzdelávame a sprevádzame mladého človeka, aby spoznal kým je, tvoril zdravé vzťahy, pripravil sa na život a získal duchovné bohatstvo.  

 

Prosím pri vypĺňaní el. prihlášky použite diakritiku.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: