• Prihláška na štúdium na našej škole

  Ďakujeme, že ste si vybrali Piaristickú spojenú školu F. Hanáka v Prievidzi. 

  Misiou našej školy je v rodinnej atmosfére vzdelávať a sprevádzať mladého človeka, aby spoznal kým je, tvoril zdravé vzťahy, pripravil sa na život a získal duchovné bohatstvo.  

   

  Prosím, pri vypĺňaní el. prihlášky použite diakritiku.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Na prezenčný zápis, kde podíšete predmetnú prihlášku, prosím prineste nasledovné:

  • dotazník k zápisu,
  • potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa,
  • písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania,  v prípade, že sa zápisu zúčastní iba jeden zo zákonných zástupcov.